Algemene voorwaarden

Aanmelding definitief na betaling
De aanmelding voor een lesprogramma van Vakschool Edelsmeden is pas definitief nadat het lesgeld is voldaan. Aan een aanmelding zonder betaling kunnen geen rechten worden ontleend.

In uitzonderlijke gevallen behouden we ons het recht voor om de deelnemer van de Cursus Edelsmeden of de Vakopleiding 1+2 te verplaatsen naar een ander lesdagdeel. Indien verplaatsing van een deelnemer door ons noodzakelijk geacht wordt, communiceren wij dit met de betreffende deelnemer vóór aanvang én betaling van een nieuwe lesperiode. Wij doen ons uiterste best om verplaatsing te voorkomen en in geval dat het niet anders kan een voor de deelnemer passend dagdeel te vinden. 

Teruggave lesgeld Cursus Edelsmeden en Vakopleiding Edelsmeden 1+2
Als het lesgeld voor deelname aan een lesprogramma is betaald en de deelnemer zegt daarna af, dan hanteren wij het volgende met betrekking tot teruggave van het lesgeld:

  • Bij afzegging tot 8 weken vóór aanvang van het lesprogramma: 100% terugbetaling.*
  • Bij afzegging binnen 4 tot 8 weken vóór aanvang van het lesprogramma: 50% terugbetaling.
  • Bij afzegging binnen 1 tot 4 weken vóór aanvang van het lesprogramma: 25% terugbetaling.
  • Bij afzegging binnen 7 dagen vóór aanvang van het lesprogramma: 0% terugbetaling.
  • Bij een epidemie en/of een pandemie en de daaruit voortvloeiende politieke besluitvorming en/of besluitvorming van Vakschool Edelsmeden zullen de gemiste les(sen) op een later moment worden ingehaald óf op een professionele alternatieve wijze plaatsvinden (in plaats van de praktijklessen op locatie Vakschool Edelsmeden). Er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
  • Bij een epidemie en/of een pandemie is Vakschool Edelsmeden niet verantwoordelijk voor eventuele kosten voor de individu voortvloeiend uit de besluitvorming van de overheid. Bij een vroegtijdige beëindiging van de lessen op initiatief van de deelnemer is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
   *Minus €25,- administratiekosten
  •  
  •  

Teruggave lesgeld Workshops
Als het lesgeld voor deelname aan een lesprogramma is betaald en de deelnemer zegt daarna af, dan hanteren wij het volgende met betrekking tot teruggave van het lesgeld:

  • Bij afzegging tot 4 weken vóór aanvang van de workshop: 100% terugbetaling.*
  • Bij afzegging vanaf 3 dagen tot 4 weken vóór aanvang van de workshop: 50% terugbetaling.**
  • Bij afzegging binnen 1 tot 4 weken vóór aanvang van het lesprogramma: 25% terugbetaling.
  • Bij afzegging binnen 3 dagen vóór aanvang van de workshop: 0% terugbetaling.
  • Bij onvoldoende aanmeldingen zal er een nieuwe workshop datum gekozen worden.
   * Minus €25,- administratiekosten
   **Bij voldoende mensen op de wachtlijst hanteren we een ander terugbetaal-beleid.

Aansprakelijkheid
Vakschool Edelsmeden, haar docenten en overige medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin zijn zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door Vakschool Edelsmeden georganiseerde onderwijsprogramma’s en andere activiteiten.