Werkwijze

Bij Vakschool Edelsmeden zijn de groepen klein – maximaal elf leerlingen – en is de sfeer persoonlijk en informeel. Als leerling krijg je een uitgebreide individuele begeleiding, die we afstemmen op jouw niveau en het tempo van je ontwikkeling. Bij een volledig bezette groep van elf leerlingen zijn er twee docenten aanwezig.

De lesprogramma’s zijn vooral gericht op het verwerven van technisch vakmanschap. Het ambacht staat centraal. Maar wie zich ook meer artistiek wil ontwikkelen, kan hierin goed worden begeleid.